استعلام

نام و نام خانوادگیکد ملیشماره گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهنام وبینارتصویر داوطلب

متقاضی با مشخصات وارد شده یافت نشد

نام و نام خانوادگیکد ملیشماره گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهنام وبینارتصویر داوطلب
author-avatar

درباره aeroexams.ir

-کاردان تعمیرو نگهداری هواپیما -کارشناس مهندسی هواپیما -کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی -دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی -مدرس دانشگاه -شاغل در صنعت هوایی بعنوان مهندس هواپیما به مدت 8 سال - دارای تایپ Airbus300-600 و Airbus310-300