جستجو متقاضی

نام و نام خانوادگیسنکد ملیشماره تماسگروه خونیآخرین MELDعلت مراجعهشرایط پرونده

No entries match your request.

نام و نام خانوادگیسنکد ملیشماره تماسگروه خونیآخرین MELDعلت مراجعهشرایط پرونده
author-avatar

درباره aeroexams.ir

-کاردان تعمیرو نگهداری هواپیما -کارشناس مهندسی هواپیما -کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی -دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی -مدرس دانشگاه -شاغل در صنعت هوایی بعنوان مهندس هواپیما به مدت 8 سال - دارای تایپ Airbus300-600 و Airbus310-300