دانستنی ها

در مورد Windshear بدانید !

❓در مورد Windshear بدانید.

?به تغییر و جابجایی ناگهانی سمت و سرعت باد که در یک فاصله ی کوتاه رخ میدهد Windshear گفته میشود. Windshear در هر ارتفاعی، در سطح عمودی و یا افقی ممکن است رخ دهد.

? این نوع باد باعث میشود هواپیما به طور ناگهانی افزایش یا کاهش شدید ارتفاع دهد و همچنین در صورت برخورد هواپیما با مولفه ی باد شدید افقی، دچار از دست دادن ناگهانی نیروی Lift و تغییر شدید سرعت عمودی (Vertical speed)میگردد.

?این بادها باعث میشوند که هواپیما به طور ناگهانی از مسیر اصلی خود منحرف شود که تحت این شرایط، هواپیما نیازمند کنترل اساسی جهت مقابله با آن میباشد. Windshear میتواند به شکل ناگهانی و به طور ویرانگر به هواپیما ضربه زده که اثر آن فراتر از قدرت ریکاوری خلبانان با تجربه ای است که با هواپیماهای مدرن و قدرتمند در حال پرواز میباشند.

?مواجهه با Windshear ممکن است موجب اعلان خطر(Alarm)، آسیب دیدگی بدنه هواپیما و یا در بدترین شرایط موجب به وجود آمدن یک فاجعه ی کلی شود. اولین و حیاتی ترین دفاع در برابر آن، اجتناب و دوری کردن از آن میباشد.

?قدرتمندترین نوع Windshear با ابرهای رعد و برقی همراهی میکند. اما Windshear حتی میتواند با دیگر شرایط آب و هوایی مثل عبور یک جبهه یا حتی یک وارونگی دمای ساده نیز تجربه شود.

✅یکی از خطرناک ترین مولدهای Windshear که با ابرهای رعد و برقی همراهی میکند Microburst نام دارد. Microburst به جریانات رو به پایین شدیدی که در مقیاس کوچکی رخ میدهند گفته میشود که پس از برخورد به سطح زمین، به طرفین پخش میشوند‌.

?این جریانات پایین رونده از ابرهای رعد و برقی که به مرحله ی بارش شدید میرسند به وجود می آیند. این جریانات پس از برخورد با زمین و پخش شدن به اطراف باعث ایجاد Windshear ، هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی میگردد.

⚪️جریانات پایین رونده ی Microburst به طور معمول قطری کمتر از یک مایل دارند و از ارتفاعی حدود ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پایی بالای سطح زمین، از درون ابر های رعدوبرقی نزول میکنند. این جریانات در نزدیکی سطح زمین به قطری به اندازه ی ۲.۵ مایل میرسند و میتوانند سرعتی برابر با ۶۰۰۰ پا در دقیقه داشته باشند‌.

?در صورت تیک آف در شرایط Microburst، هواپیما ابتدا افزایش ارتفاع شدید و ناگهانی داشته و پس از آن به صورت ناگهانی کاهش ارتفاعی شدید و ناخواسته خواهد داشت که خطر برخورد با زمین بسیار بالا میباشد.

منبع: Principles of flight , Oxford

author-avatar

درباره aeroexams.ir

-کاردان تعمیرو نگهداری هواپیما -کارشناس مهندسی هواپیما -کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی -دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی -مدرس دانشگاه -شاغل در صنعت هوایی بعنوان مهندس هواپیما به مدت 8 سال - دارای تایپ Airbus300-600 و Airbus310-300

دیدگاهتان را بنویسید