نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی

    دانلود جزوه Aircraft Anti-icing & Deicing

    ۴,۵۰۰ تومان

    سیستمهای ضد یخ و یخ زدایی هواپیما Ice Prevention Systems یخ زدگی بر روی سطوح مختلف هواپیما ناشی از وجود قطرات آب با دمای بسیار پایین در هوای اتمسفر است که در اثر برخورد با قسمتهای مختلف هواپیما همانند بالها ، ملخها و ورودیهای هوا به موتور و پیشرانه آن ، انرژی گرمایی ذخیره شده و نهان کم موجود درخود را به چنین سطوحی واگذار و منتقل مینماید و بلافاصله پس از برخورد با آنها منجمد میشوند .افزایش و انباشت هر چه بیشتر میزان یخ بر روی سطوح هواپیما در اثر گذشت زمان منجر به عوارض نامطلوب همچون ایجاد وزن اضافه و از بین رفتن سطوح آیرودینامیکی اجزاء مختلف بدنه هواپیما بویژه بالها ، سکانهای کنترل پرواز و ملخها و در نتیجه کاهش شدید نیروی بالا برنده و دشواری حرکت سکانهای پرواز و همچنین در صورت انباشت و جدا شدن یخ در قسمت دهانه ورودی هوا به داخل Liftاوج موتورهای توربینی و برخورد آنها با تیغه های داخل کمپرسور هوای موتور و یا جدا شدن آنها در اثر گردش و سرعت زیاد ملخهای و برخورد آنها با بدنه (که بی شباهت به شلیک گلوله نیست )، خواهد شد .بدیهی است که بروز هر یک از موارد یاد شده، خود به تنهایی ظرفیت به مخاطره انداختن جدی سلامت پرواز هواپیما را دارا میباشند .از عوارض نامطلوب دیگر یخ زدگی میتوان به کاهش خیلی زیاد “دید” اعضا گروه پرواز در اثر یخ زدگی شیشه جلوی کابین پرواز و یا گرفتگی و از کار استاتیک که فشار دینامیکی و استاتیک هوای –افتادن سنجش گرهای گوناگون هواپیما همچون لوله های سنجشگر پیتوت مورد نیاز نشانگرهای ارتفاع سنج ، سرعت سنج هواپیما و غیره را تامین مینماید، نام برد