در حال نمایش 14 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
 • ماژول های EASA PART66
فیلتر هزینه

  ترجمه فارسی سوالات ماژول 6 EASA

  قیمت اصلی ۱۷,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۲۰۳ تومان است.

  دانلود کامل ماژول های EASA PART66

  قیمت اصلی ۵۶,۳۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷,۱۵۰ تومان است.

  دانلود EASA Module 09-Human Factors

  قیمت اصلی ۳,۷۳۸ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۰۰ تومان است.

  دانلود EASA Module-14-PROPULSION SYSTEM

  قیمت اصلی ۴,۳۷۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۶۸ تومان است.

  دانلود EASA Module-13- AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS

  قیمت اصلی ۶,۰۳۸ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۲۰ تومان است.

  دانلود EASA Module 10-Legislation

  قیمت اصلی ۶,۶۷۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۵۰ تومان است.

  دانلود EASA Module-05-Digital-Techniques

  قیمت اصلی ۷,۳۶۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۲۱۰ تومان است.

  دانلود EASA Module 6 -Materials and Hardware

  قیمت اصلی ۷,۳۶۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۲۱۰ تومان است.

  دانلود EASA Module 07-Maintenance Practices

  قیمت اصلی ۱۲,۰۷۵ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۲۷۰ تومان است.

  دانلود EASA Module 08 -Principles of Flight

  قیمت اصلی ۳,۲۲۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۰۳ تومان است.

  دانلود EASA Module-04-Electronic-Fundamentals

  قیمت اصلی ۳,۲۲۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۱۵ تومان است.

  دانلود EASA Module-03-Electrics

  قیمت اصلی ۷,۹۳۵ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۹۰۰ تومان است.

  دانلود EASA Module-02-Physics

  قیمت اصلی ۶,۶۷۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۵۰ تومان است.

  دانلود EASA Module-01-Mathematics

  قیمت اصلی ۵,۱۷۵ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۴۸۵ تومان است.