فرم تعهدنامه پذیرش قوانین نشر و انتشار مستندات وبینارها

لطفاً موارد ذکر شده در متن تعهدنامه را به دقت مطالعه نمائید .

  • -موازین قانونی و اخلاقی در نشر منابع:

    1-افشاء اطلاعات: عبارتست از در اختيار قرار دادن اطلاعات و جزئيات مربوط به «دوره های آموزشی» به هر نحوي, به شخص يا اشخاصي كه توانايي و دانش بهره‌برداري علمي يا تجاري از اين گونه اطلاعات را دارند قرار گيرد. در اين خصوص تفاوتي ميان اينكه « شركت كننده» با قصد قبلي اين اطلاعات را منتشر كند يا در نتيجه اهمال در نگهداري امكان انتشار آنها بوجود آورد نيست. و این مرکز میتواند این موضوع را در دادسرای جرائم اینترنتی مطرح نماید.

    2-«شركت كننده» مي‌بايست تمامي اطلاعات دریافتی حاصل از دوره های آموزشی را اعم از «فیلم ؛ صدا و منابع آموزشی» مطابق دستورالعمل مجريان و مسئولان نگهداري و حفظ كرده و از «انتشار» آنها به هر نحو اعم از شفاهي يا كتبي بدون مجوز کتبي مسئول مربوطه خودداري نمايد.

    3-تخلف از تعهدات مندرج در اين تعهد نامه علاوه بر مسووليت جبران خسارات از سوي مرتکب، قابليت پيگيري از طريق مراجع ذيصلاح را داراست.

    لطفاً قبل از تائید مطالب آنها را به دقت مطالعه نمائید .