مرکزآموزش فنون و خدمات هوایی مشهد

آدرس و شماره تماس

مشهد – خیابان کوهسنگی

کوهسنگی 9 – عدالت 20 – پلاک 23

تلفن تماس : 38400454051

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .