جدول کلاس های آموزشی آنلاین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

اساتید و دانشجویان محترم، لطفابا توجه به برنامه هفتگی خود جهت شرکت در کلاسهای مجازی با استفاده از آیتم های ذیل وارد شوید.
(کد کاربری و رمز عبور به صورت پیش فرض کد ملی میباشد.)

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

مشخصات ورود به سامانه آموزش آنلاین

جهت ورود به سامانه از شماره ملی خود به عنوان شناسه ی کاربری و رمز عبور استفاده نمائید .