اندیشمند گرامی :

خواهشمند است به منظور دستیابی به نتایج درست به تمامی سوالات مصاحبه پاسخ دهید . لطف و مساعدت شما را ارج نهاده و از پاسخگویی دقیق و صمیمانه شما کمال تشکر و قدردانی را دارم .

– لطفاً به تمامی سه پرسشنامه به صورت مجزا پاسخ دهید .

پرسشنامه ها

مرحله 1 از 3

اندیشمند گرامی; با سلام و احترام : پرسشنامه حاضر به منظور انجام پژوهشی تحت عنوان" شناسایی مولفه های قلدری در سازمانهای دولتی( مورد مطالعه شهرداری بجنورد) "جهت تدوین رساله دکترای اینجانب تهیه شده است. همانطور که مطلعید در دهه‌های اخیر، موضوع قلدری در محل کار به عنوان یک مسئله مهم و بحرانی در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی به تدریج به یکی از نگرانی‌های عمومی و مدیریتی تبدیل شده است. قلدری سازمانی به عنوان یک شکل از بدرفتاری در محیط کار، نه تنها تأثیرات منفی جدی بر کارکنان دارد بلکه به طور مستقیم بر کارایی و عملکرد سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد. درسازمان های دولتی و غیردولتی ، قلدری رفتار اخلاقی غیرقابل تحمل تلقی می شود. سازمان های دولتی و غیر دولتی در معرض خطر قربانی شدن قلدری در محل کار قرار دارند، که این امر را به یک نگرانی عمومی برای بسیاری از سازمان ها تبدیل می کند، لذا ضروری است در اولین گام میزان آمادگی هر سازمانی برای پیشگیری از قلدری سنجیده شود. خواهشمند است به منظور دستیابی به نتایج درست به تمامی سوالات مصاحبه پاسخ دهید . لطف و مساعدت شما را ارج نهاده و از پاسخگویی دقیق و صمیمانه شما کمال تشکر و قدردانی را دارم .

مرحله 1 از 3

اندیشمند گرامی ; با سلام و احترام : پرسشنامه حاضر به منظور انجام پژوهشی تحت عنوان" شناسایی پیشایندها و پیامده ای اوباشگری در سازمانهای دولتی( مورد مطالعه شهرداری مشهد ) "جهت تدوین رساله دکترای اینجانب تهیه شده است. کارکنان مهم ترین سرمایه های سازمانی هستند و رفتار کارکنان یک سازمان، تأثیر زیادی در موفقیت یا شکست آن سازمان دارد. برخی رفتارها پیامدهای سوء برای کارکنان، محیط کار و جامعه دارند که به آن ها رفتار انحرافی گفته می شود. اوباشگری به عنوان یکی از جدی ترین مخاطرات روانی – اجتماعی در محیط کار تلقی می شود . باید اظهار داشت که محققان و دست اندرکاران رشته های مختلف از جمله سازمان و مدیریت، یا روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق، تلاش خود را برای تجزیه و تحلیل این پدیده تهدیدآمیز برای یافتن راه هایی برای کاهش آن و ایجاد یک محیط کار ایمن متوقف نکرده اند . اوباشگری عبارت است از آزار و اذیت شخص دیگر و یا افرادی با کلمات و رفتارها ی مزاحم، غیراخلاقی و سیستماتیک . به عبارت دیگر عبارت است از طرد، آزار و اذیت کلامی یا فیزیکی یک فرد یا چند نفر در محل کار با طرد، آزار و اذیت کلامی یا فیزیکی، ارعاب و آزار فردی که آنها را فرد نامطلوب اعلام می کنند. اوباشگری به رفتارهایی اشاره دارد که برخی کارکنان در سازمان بروز می دهند تا با تحت فشار قرار دادن، اذیت کردن و یا تحقیر همکاران، به منافع شخصی دست یابند. یعنی گاهی اوقات کارکنان ناراضی در سازمان با ایجاد شبکه های ارتباطی و گروه ه ای فشار مدیران و رهبران سازمان را تحت فشار قرار داده و بر جریان تصمیم گیری ها به نفع خود تأثیر می گذارند. خواهشمند است به منظور دستیابی به نتایج درست به تمامی سوالات مصاحبه پاسخ دهید . لطف و مساعدت شما را ارج نهاده و از پاسخگویی دقیق و صمیمانه شما کمال تشکر و قدردانی را دارم .

مرحله 1 از 3

اندیشمند گرامی ; با سلام و احترام : پرسشنامه حاضر به منظور انجام پژوهشی تحت عنوان" شناسایی مؤلفه های ریاکاری سازمانی در سازمان های دولتی مورد مطالعه اداره کل آموزش پرورش خراسان رضوی "جهت تدوین رساله دکترای اینجانب تهیه شده است. کارکنان مهم ترین سرمایه ای سازمانی هستند و رفتار کارکنان یک سازمان، تأثیر زیادی در موفقیت یا شکست آن سازمان دارد. برخی رفتارها پیامدهای سوء برای کارکنان، محیط کار و جامعه دارند که به آن ها رفتار انحرافی گفته می شود. ریاکاری سازمانی از جمله عوامل مضر در سازمان های دولتی و به خصوص آموزش و پرورش است ریاکاری سازمانی عبارت است از داشتن ادعای تقوا و فضیلت و آرمان گرایی در سازمان برای رسیدن به اهداف شخصی خود یا یک رفتار داوطلبانه که فرد براساس ارزش های اعلام شده، سازمان عمل می کند نه براساس انتظارات و ارزش های شخصی . یا به تعبیر دیگر ریاکاری به معنی گفتن یک چیز و انجام دادن چیز دیگر است. ریاکاری را حفظ هنجارهای اخلاقی در نزد عموم و برای دیگران، اما نقض آنها به طور شخصی و در محافل خصوصی می دانند. درواقع فرد ضمن ارتباط با دیگران، به صورت آگاهانه و هدفمند، فریبکارانه عمل می کند. به عبارت دیگر فرد نگرش خاصی را برخلاف نگرش واقعی، برای جذاب جلوه کردن نزد دیگران و نفوذ در آنها وانمود می کند سازمان ها برای بقاء و بهبود عملکرد با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. یکی از این مشکلات که آسیب جدی بر پیکره ی سازمان وارد می کند، وجود پدیده نفاق و رفتارهای منافقانه در سازمان است خواهشمند است به منظور دستیابی به نتایج درست به تمامی سوالات مصاحبه پاسخ دهید . لطف و مساعدت شما را ارج نهاده و از پاسخگویی دقیق و صمیمانه شما کمال تشکر و قدردانی را دارم .