نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید :*
سوابق تحصیلی خود را وارد نمائید
مقطع تحصیلی
سال تحصیلی
رشته تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
 
سوابق کاری خود را وارد نمائید
سمت
سال خدمت
محل خدمت
نام شرکت یا موسسه
 
سوابق آموزشی و تدریس خود را وارد نمائید
مقطع تدریس
سال تدریس
محل آموزش
رشته تدریس
 
گواهینامه های کسب شده در بخش هوانوردی
کتگوری بیسیک (b1.1, b2)
سال دریافت
شماره لایسنس
نوع تایپ(درصورت موجود)
 
Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.