دسته بندی نشده

نام و نام خانوادگی {نام و نام خانوادگی:1} شماره پرسنلی {شماره پرسنلی:2} ایستگاه {Station:95} سمت {Deuty:3}
آیتم ها
مجموع نمره
 ارزیابی اطمینان از کیفیت {مجموع نمره ارزیابی در اطمینان کیفیت:12}
 ارزیابی صلاحیت پرواز
{مجموع نمره ارزیابی در صلاحیت پرواز:36}
 ارزیابی ارتباط با مشتری
{مجموع نمره ارزیابی در مدیریت CRM:63}
ارزیابی عملکرد فردی
{مجموع نمره ارزیابی در عملکرد فردی:86}
نمرات کسب شده از 400 امتیاز {مجموع نمرات:92}

 

author-avatar

درباره aeroexams.ir

-کاردان تعمیرو نگهداری هواپیما -کارشناس مهندسی هواپیما -کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی -دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی -مدرس دانشگاه -شاغل در صنعت هوایی بعنوان مهندس هواپیما به مدت 8 سال - دارای تایپ Airbus300-600 و Airbus310-300

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید